loading
Финанси Финанси

Отдел Финанси

Сигурност и коректност! Това са ключови думи в света на финансовите операции. Хората които се грижат за това и ви гарантират спокойствието за вашата почивка са в нашия финансов отдел.

Финанси „Вътрешен туризъм”
Специализиран финансово - счетоводен отдел:
» Следи и обобщава дейността на всички подзвена /отдели/ на Вътрешен туризъм, Външен туризъм и Самолетни билети.
» Изготвя краткосрочни и дългосрочни финансови анализи и справки.
»Състои се от висококвалифицирани финансисти и счетоводители, работещи с всички специализирани собствени софтуерни продукти на холдинга и външни счетоводни програми.